Liên Hệ

Thông Tin Xofa Café & Bistro

Địa Chỉ

Số 14 - Tống Duy Tân - Hoàn Kiếm

Email

cafexofa@gmail.com

Phone

024 3717 1555

Giờ Mở Cửa

Mở cửa cả ngày